KalİTE

 

KALİTE TAAHHÜTLERİMİZ

  • Tüm ürün, hizmet ve işlevler müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacaktır.
  • Sürekli kalite iyileştirme ve işleri ilk seferde doğru yapma sorumluluğumuzdur.
  • Çevreye saygılı olmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
  • Bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere, müşteri özel isteklerine uyacağımızı,
  • İşçi sağlığını, iş güvenliğini, ürün kalitesini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlayacağımızı,

Kalİte PolİtİKAMIZ

Kafaoğlu A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanlarının ortak hedefi; plastik ve metal sektöründe, müşteri beklentilerini kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılayarak, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek, uygun niteliklerle donatılmış insan kaynağımızla; kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. Tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak üzere oluşturmuş olduğumuz stratejilerden yola çıkarak iç ve dış hususları da kapsayacak şekilde;

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörüne sac parça soğuk şekillendirme ile Plastik Enjeksiyon üretimi yapan firmamızda ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutlarımızı sistematik olarak yönetebilmek için;

• Çevre Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde sürekli geliştirilmesi için çalışmalar yapacağımızı,

• Çevresel kirlenmenin önlenmesi ve çevrenin korunmasının sağlanması için, uygulanabilir tedbirlerin tüm ilgili taraflar ile beraber alınmasının sağlanacağını;

• Çevre boyutlarıyla bağlantılı yürürlükteki ulusal ve yerel yasal düzenlemelere, müşteri gerekliliklerine uygun hareket edeceğimizi;

• Doğal Kaynak kullanımını azaltmak için çalışmalar yapacağımızı,

• Proses tasarımında ve üretim süreçlerinde ham madde ve diğer tüm kaynakların kullanımını azaltmak için çalışmalar yapacağımızı,

• Geri kazanım veya tekrar kullanım imkanlarının arttırılmasına yönelik yeni çalışmalar ve yeni teknolojileri takip edeceğimizi,

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini artıracağımızı taahhüt ederiz.

• Atık ve Enerji kullanım miktarının azaltılması, yeşil enerji kullanımına geçilmesi.

• Ürün Başına Toplam Atık Miktarı, 2021 yılı itibari ile 0.00000724 ton olup, 2025 Yılında %5 2030 yılında %8 oranında azaltmak.

• Ürün Başına Toplam Çekim Miktarı, 2021 yılı itibari ile 0.000148 m3 olup, 2025 Yılında %1 2030 yılında %2 oranında azaltmak.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı;

Kafaoğlu Metal Plastik A.Ş. firması olarak, firmamızın stratejik hedeflerimize ulaşmamızı etki eden iç ve dış hususlar analizi ve ürünlerimizin, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğumuz çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve ÇYS sayesinde bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı hedeflemiştir.
Bu bağlamda, ÇYS Kapsamında, proje aşamasından, seri ürün teslimine kadar (soğuk şekillendirilmiş parçaların imalatı ve Plastik Enjeksiyon Ürün imalatlarımızda, ISO 14001 standardının ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek atıkları ayrıştırıp geri kazanımını sağlayan, kirliliği önleyen ve kaynağında azaltarak tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı, tabi olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerinin takibi izlenmesi sürekli iyileştirmesi, bugün ve gelecekte tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirilmekte ve karşılamak yer almaktadır.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

  • Müşteri beklentilerini tam olarak anlamak, karşılamak ve daha iyisini gerçekleştirmek. (Kalite, Maliyet, Süre)
  • Ürün veya hizmetlerde, verimlilikte ve yapılan her iste “SÜREKLİ GELİŞME “anlayışına sahip olmak.
  • Çalışanlarımızın eğitimini en üst düzeyde tutmak.
  • Çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluğumuzun bilincinde olmak ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yönlendirmek.
  • Değişen Pazar şartlarına uygun rekabet gücümüzü arttıracak, teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut pazar payımızı arttırmak.

Kalİte Belgelerİmİz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU