KalİTE

 

Kalİte PolİtİKAMIZ

Kafaoğlu A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanlarının ortak hedefi; plastik ve metal sektöründe, müşteri beklentilerini kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılayarak, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek, uygun niteliklerle donatılmış insan kaynağımızla; kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. Tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak üzere oluşturmuş olduğumuz stratejilerden yola çıkarak iç ve dış hususları da kapsayacak şekilde;

KALİTE HEDEFLERİMİZ

  • Müşteri beklentilerini tam olarak anlamak, karşılamak ve daha iyisini gerçekleştirmek. (Kalite, Maliyet, Süre)
  • Ürün veya hizmetlerde, verimlilikte ve yapılan her iste “SÜREKLİ GELİŞME “anlayışına sahip olmak.
  • Çalışanlarımızın eğitimini en üst düzeyde tutmak.
  • Çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluğumuzun bilincinde olmak ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yönlendirmek.
  • Değişen Pazar şartlarına uygun rekabet gücümüzü arttıracak, teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut pazar payımızı arttırmak.

KALİTE TAAHHÜTLERİMİZ

  • Tüm ürün, hizmet ve işlevler müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacaktır.
  • Sürekli kalite iyileştirme ve işleri ilk seferde doğru yapma sorumluluğumuzdur.
  • Çevreye saygılı olmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
  • Bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere, müşteri özel isteklerine uyacağımızı,
  • İşçi sağlığını, iş güvenliğini, ürün kalitesini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlayacağımızı,

Kalİte Belgelerİmİz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU